गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

आढळा नदी Adhala River

अकोल्यापासून चे अंतर :

क्षमस्व :आढळा नदीची माहिती लवकरच अपडेट होईल…

आपल्याकडे आढळा नदीची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल.

आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com

आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास ती सुधारण्याबद्दलची व्यवस्थित माहिती पाठवावी हि विनंती. जेणे करुन आपण सुचविलेली चूक सुधारण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल. तसेच आपण सुचविलेली चूक तसेच आपण पाठविलेली त्यातील सुधारणा व्यवस्थित पडताळूनच त्याचा विचार केला जाईल व योग्य असल्यास/वाटल्यास नंतरच आवश्यक तो बदल केला जाईल.

आपल्या सूचनांचे नेहमीच स्वागत केले जाईल.

गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *