गाईड संपर्क: 8390-607-203 / 9665-745-992

कात्राबाई खिंड katrabai khind

katrabai
अकोल्यापासून चे अंतर : 45.7 km.
रतनगडला गेले की कात्राबाईची खिंड चढण्याचा मोह कोणाला ही सोडत नाही. रतनगडाच्या समोरील करवतीच्या पात्यासारखे कातरलेली डोंगररांग म्हणजे कात्राबाईची डोंगर रांग. सात डोंगरांची करवतीच्या पात्याप्रमाणे तयार झाले आहे कितीही  ही निसर्गाची किमया अकोले तालुक्यातील आश्चर्यला अजून  ही  एक भर  कात्राबाई चा ट्रेक हा अविस्मरणीय ठरतो हे नक्कीच.
गाईड व संपर्क : 8390-607-203 / 9665-745-992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *