गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

कात्राबाई खिंड katrabai khind

katrabai
अकोल्यापासून चे अंतर : 45.7 km.
रतनगडला गेले की कात्राबाईची खिंड चढण्याचा मोह कोणाला होत नाही असं अजून तरी झालं नाही. रतनगडाच्या दक्षिण बाजूने बघितलं की समोरील करवतीच्या पात्यासारखे कातरलेली डोंगररांग म्हणजे कात्राबाईची डोंगर रांग होय. सात डोंगरांची करवतीच्या पात्याप्रमाणे तयार झाले आहे,कात्राबाई चे सौदर्य खरं तर पावसाळ्यात व हिवाळ्यात पहायला खूप छान वाटते.धुक्याने अंथरलेल्या ढगांच्या अच्छादनात यांचं रूप बघण्याची देहभान विसर पडायला भाग पाडते. कात्राबाई ते हरीचंद्र गड कुमशेत मार्गाने करता येतो, मात्र गाईड असल्या शिवाय या मार्गाने जाऊ नये हे ही तितकंच महत्वाचं. कात्राबाई चा डोंगर चढवून वर गेल्यावर कात्राबाई चे मंदिर लागते,मंदिरात चे दर्शन घेऊन पुढे गेले की रतनगडाचा कडेलोट बघता क्षणी कितीही धीट असला तरी हृदयाची धडधड वाढल्याशिवाय राहत नाही, बाजूला दिसतो खुंटा व समोर सह्याद्रीची अखंड रांग, पूर्वेच्या बाजूनी बघितलं तर भांडारदरा धरणाचे जलाशय बघणाऱ्याचे डोळे दिपवून टाखतो.अशी ही निसर्गाची किमया अकोले तालुक्यातील आश्चर्यला अजून  ही  एक भर  कात्राबाई चा ट्रेक हा अविस्मरणीय ठरतो हे नक्कीच.
गाईड व संपर्क : 8390-607-203

Katrubai

Distance from Akola: 45.7 km

After going to Ratnagad, it is not yet known who is tempted to climb the Katrubai stretch. The south side of Ratangada saw that the sloping hillside, like the Karawati river, was the mountain range of Katrabai. The seven mountains are built like a dewy leaf, the beauty of Katrabai is really nice to see in the rainy and winter months. The consciousness of seeing their appearance in the clouds of misty clouds compels them to forget. The Katrabai to Harichandra Gad can be done in Kamshet way, but it is equally important not to go this route without being a guide. Upon climbing the hill of Katrabai, the temple of Katrabai begins, after seeing the temple, the rattanagad’s kadelot, no matter how daring the heart is, the heart does not rise until it is visible; This alchemy of nature is yet another wonder in the Akole taluka. This trek leads to unforgettable katrabai of this course.

Guide & Contact: 8390-607-203

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *