गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

कुजंरगड कोंबडकिल्ला Kombadkilla Kunjargad

Kunjargad Kombadkilla
अकोल्यापासून चे अंतर : 36.2 km.

कुजंरगड किल्ला कोंबड गड या नावानेही ओळखला जातो.

हरीशचंद्र गडाच्या मागच्या बाजूस येणार्यात या डोंगररांगेवर कलाल, कुंजर, भैरवगड इत्यादी किल्ले येतात. “कुंज” या संस्कृत शब्दाचा अर्थ हत्ती आहे. याचाच अपभ्रंश होऊन “कुजंरगड” असे पडले असावे. विहिर या पायथ्याच्या गावातून हा गड हत्ती सारखा प्रचंड भासतो.हा किल्ला कोंबड गड या नावानेही ओळखला जातो. पावसाळ्यात या भागात तूफान पाऊस पडतो. कधी कधी अनेक दिवस सूर्याचे दर्शन होत नाही. त्यामूळे पावसाळा ऎन भरात असतांना या भागातील किल्ल्यांवर जाणे टाळावे. पण जर केवळ पावसात मनसोक्त भिजत किल्ला पहायचा असल्यास कुंजरगडा सारखा किल्ला नाही. या भागात अनेक सुंदर धबधबे आहेत.

पहाण्याची ठिकाणे :
विहिर या कुंजरगडाच्या पायथ्याच्या गावातून गडावर जाण्यासाठी २ वाटा आहेत. त्यातील गड व त्याच्या उजव्या बाजूचा डोंगर यांच्या मधून जाणार्याा वाटेने गडावर पोहोचण्यासाठी कमी वेळ लागतो आणि गडावरील सर्व अवशेष ही पाहता येतात. या वाटेने गडावर चढतांना साधारणत: गडाच्या पाऊण उंचीवर एक वाट डावीकडे वळते. या वाटेने गडाला वळसा घालून जातांना वाटेत दाट झाडीत उघड्यावर ठेवलेल्या दोन मूर्ती पाहायला मिळतात. त्यातील एक मुर्ती हनुमानाची असून दुसर्याय मुर्तीला काळोबा म्हणतात. या मूर्त्या येथून हलवून गावात नेऊन मंदिर बांधण्याचा गावकर्यां चा मानस होता, परंतु त्यांना हलवणे आज पर्यंत शक्य झाले नाही, अशी कथा गावकरी सांगतात. कुंजरगडावर शिवाजी राजांनी मुक्काम केल्याची इ.स.१६७० मधील नोंद आहे. गडाची तटबंदी, वाड्याचे अवशेष, पाण्याची टाकी, घरांची जोती असे गडपणाचे अवशेष पहायला मिळतात. गडाच्या माथ्यावरुन मुळा नदीचे खोरे विस्तृत दिसते. हरिश्चंद्रगड, कलाड, आजोबा, घनचक्कर, भैरवगड तसेच कळसूबाई रांगही दिसते.पायऱ्या उतरल्यावर तसेच थोडे पुढे गेल्यावर कातळात कोरलेली गुहा लागते. गुहेच्या आतल्या कोपर्यातत एक सापट तयार झाली आहे. विजेर्यांधच्या उजेडात सावधगिरीने या सापटीत शिरावे लागते. सुरवातीला काही अंतर रांगत जावून नंतर झोपून डावीकडे वळावे लागते. जमीनीलगत असलेल्या लहान भोकातून डोके आत घालून सर्व शरीर आत ओढून घ्यावे लागते. येथून आत शिरल्यावर पुढे हे भोक मोठे होत जाते. भोकाच्या टोकाला चार पाच जण उभे राहू शकतात. हे भोक कुंजरगडाच्या कड्यावर उघडत असल्याने येथून खालची दरी आणि निसर्ग उत्तम दिसतो. गडावर राहण्याची सोय नाही, परंतु तंबू किंवा तत्सम साहित्य नेल्यास मुक्काम करता येतो. गडावर पाण्याची टाकी असून हिवाळ्याच्या शेवटपर्यंत पाणी उपलब्ध असते. या मुर्ती पाहून मागे न जाता कड्याला लागून असलेल्या वाटेवरुन कारवीच्या दाट झाडीतून किल्ल्यावर जाता येते किंवा परत मागे फिरुन आलेल्या वाटेने दोन डोंगरामधील खिंडीतून गडावर जाता येते. पहिल्या मार्गाने डोंगराला पूर्ण वळसा घालून आपण विहिर गावाच्या विरुध्द बाजूस पोहोचतो. या बाजूला फोफसंडी गावाकडून येणारी वाट येऊन मिळते. किल्ल्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर गडावर जाण्यासाठी कातळात खोदलेल्या पायर्याब आहेत. अर्ध्या पायर्या चढल्यावर एक गुहा आहे, या गुहेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती डोंगराच्या आरपार खोदलेली आहे. त्यामुळे एकाच वेळी विहिर गावच्या दिशेला व फोफसंडी गावाच्या बाजूस लक्ष ठेवणे शक्य होत असे. पावसाळ्यात व कडाक्याच्या थंडीत / उन्हात या गुहेचा चांगला उपयोग होत असावा. हि गुहा पाहुन पायर्यां च्या मार्गाने उध्वस्त प्रवेशव्दारातून आपण गडावर प्रवेश करतो. समोरच आपल्याला उध्वस्त वास्तुचे अवषेश दिसतात. प्रथम उजव्या बाजूला गेल्यावर पाण्याची सुकलेली २ टाकी दिसतात. या बाजूला किल्लाच्या माथ्यावरील पठार अरुंद होत जाते, टोकावरून दुरवरचा प्रदेश नजरेच्या टप्प्यात येतो. इथुन पुन्हा प्रवेशव्दारापाशी येऊन विरुध्द (डाव्या बाजूच्या) टोकाकडे जातांना वाटेत पाण्याची ३ सुकलेली टाकी दिसतात. पुढे एका मोठ्या वाड्याचे अवषेश दिसतात.या वाड्यामागे (पिण्याच्या पाण्याच्या) दगडात कोरलेल्या टाक्यांचा समुह आहे. येथून प्रवेशव्दारापाशी परत आल्यावर आपली गडफेरी पूर्ण होते. येथुन आलेल्या वाटेने परत न जाता सरळ जाता गडाला (उजव्या बाजुला) लागुन असणार्याे डोंगरावर जावे. या डोंगरावर ३ नैसर्गिक गुहा आहेत. गावकरी या गुहांचा उपयोग आपली गुरे बांधण्यासाठी करतात.या गुहा पाहुन डोंगर उतरुन विहिर गावात जाता येते.

जाण्यासाठी लागणारा वेळ :
१) विहिर गावातून कुंजरगडावर जाण्यास २ तास लागतात.
२) फोफसंडी गावातून कुंजरगडावर जाण्यास २ तास लागतात.

गाईड व संपर्क : 8390-607-203 

Kujanrgad / Kombad Gad.

Also known as Kujargad/ Kombad Gad.

Arriving at the back of the Harishchandra fort, there are forts of Kalal, Kunjar, Bhairavagad etc. on this hill. The Sanskrit word “kunj” means elephant. It may have been disfellowshipped to “Kujurgad”. From the village of the well, this fort looks like an elephant. This fort is also known as the hen fort. During the monsoon, rain falls in this area. Sometimes the sun does not appear for many days. It should be avoided to visit the forts in these areas when the monsoon is full of grain. But if you only want to see a soaked castle in the rain, there is no fort like Kunjargada. There are many beautiful waterfalls in this area.

Places to visit:

There are 2 ways to reach the fort from the base of this well. It takes less time to reach the fort by the passage through the fort and the hill on its right, and all the ruins on the fort can be seen. As you climb the fort, a path usually turns left at the water’s height. Along the way, one can see two idols placed on the open in dense trees along the way. One of them is from Hanuman and another is called Kaloba. The villagers were keen to move these idols to the village and build a temple, but it is not possible to move them till now, says villagers. It is reported in 1670 BC the Shivaji kings stayed at Kunjergada. The ruins of the fort, the remains of the bowl, the water tank, the shoe of the house can be seen. From the top of the fort the basin of the river Mula is visible. Harishchandragad, Kalad, grandfather, Ghanakakkar, Bhairavgarh and Kalsubai range are also visible. A snake has formed in the inner corner of the cave. In the light of Vijayarandh, one has to carefully fall into this trap. You have to go some distance in the beginning and then sleep and turn left. All the body has to be pulled inside the head through a small hole in the ground. After entering from here, the hole becomes larger. Four to five people can stand at the tip of the hole. Since the hole opens on the edge of the junction, the lower valley and nature look better. There is no accommodation on the fort, but a tent can be made if you have a tent or similar materials. The fort has a water tank and water is available till the end of winter. After seeing these idols one can go to the fort through the dense tree of Karwi on the road next to the saddle, or through the back road, one can go to the fort from the two hills. On the first path, turning the hill completely, we reach the opposite side of the village. On this side comes the road coming from the village of Fofsandi. At the last stage of the fort there are steps dug into the fort to reach the fort. There is a cave half steps up, the feature of this cave is the excavation around the mountain. Therefore, it was possible to monitor the direction of the well and the side of the village at the same time. The cave should be well used in the rainy season and in the cold / hot sun. Seeing this cave, we enter the fort through the ruined entrance by the steps. In front we see the ruins of the ruined architecture. When first moving to the right side, there are 2 water tanks. On this side the plateau on the top of the fort becomes narrower, the distant region from the tip to the nearest point. From here, we come to the entrance and go towards the opposite (left side). Next are the remnants of a large bowl. Behind this bowl is a group of tanks carved in stone. From here, returning to the entrance is complete. From here the path should not go back and go straight up the hill to the fort (on the right). There are 3 natural caves on this mountain. The villagers use this cave to build their livestock.

Time to go:

1) It takes 2 hours to reach Kunjergadh from the well.

2) It takes 2 hours to reach Kunjergadh from the village of Fofsandi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *