गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

कुलंग गड kulanggad fort amk

Kulangad
अकोल्यापासून चे अंतर : 57.0 km.
किल्ले कुलंगगड :
 मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग कसारा घाटातून जातो. या महामार्गावर इगतपुरी गाव आहे. इगतपुरी हे तालुक्याचे गाव असून ते मुंबई-नाशिक या रेल्वे मार्गावर आहे. इगतपूरीच्या दक्षिणेला सह्याद्रीची एक बेलाग रांग आहे. या पुर्व पश्चिम रांगेवर कळसूबाईचे शिखर आहे. कळसूबाई हे सह्याद्रीमधील सर्वोच्च शिखर आहे. त्यामुळे या रांगेला कळसूबाईची रांग म्हणून ओळखले जाते. या कळसूबाई शिखराच्या पश्चिमेला कुलंग किल्ला आहे. या रांगेची सुरुवात कुलंगगडापासून होते. कुलंगगडाच्या उत्तर पायथ्याला कुरंगवाडी नावाचे गाव आहे. इगतपुरीहून पिंपरी सद्रुधिन मार्गे येथे पोहोचता येते. तसेच कळसूबाईच्या पायथ्याच्या वारी घाटातून खाली उतरल्यावर इंदोरे मार्गे आंबेवाडीला पोहोचता येते. आंबेवाडीकडूनही कुलंगगडाचा पायथा गाठता येतो. कळसूबाईची रांग इतर रांगांपेक्षा तुलनेत उंच असून ती कातळकड्यांनी घेरलेली आहे. त्यामुळे या रांगेतील किल्ले दुर्गम असून यांची चढाई चढणार्यावचा कस काढणारी आहे. स .स. पासून १४७० मीटर उंचीच्या कुलंगगडावर पोहोचण्यासाठी प्रथम खालच्या पदरात पोहोचावे लागते. पदरात पोहोचण्यासाठी कुरंगवाडीतून दोन तासांची वाटचाल करावी लागते.

पदरात आल्यावर मदनगड व त्या शेजारील सुळके आणि कुलंगचा कातळकडा मनात धडकी भरवतो. समोर कुलंगचा कातळकडा ठेवल्यास डावीकडे मदनगड दिसतो. तेव्हा कुलंगच्या उजव्याबाजुने उतरणारा डोंगरदांड आपल्याला दिसतो. या डोंगरदांडावरुनच कुलंगची चढाई आहे. या दमछाक करणार्याल वाटेने चढाई केल्यावर आपण कुलंगच्या कड्याला भिडतो. कड्याला कातळकोरीव पायर्याी आहेत. या पायर्याल चढून आपण दारातून गडप्रवेश करतो. गडाचा माथा अतिशय विस्तीर्ण आहे.

कुलंगगडावर पाण्याची टाकी मुबलक असून त्यातले पाणी स्वच्छ व पिण्यायोग्य आहे. ओळीने असणारी पाण्याची टाकी पाहून आपण कुलंगच्या पुर्व कड्यावर येतो. या पाताळवेरी कड्यावरुन कळसूबाई रांगेचे अप्रतिम दृष्य दिसते. हाकेच्या अंतरावर असलेला बेलाग मदनगड आपल्याला खिळवून ठेवतो. त्याच्या उजवीकडे प्रचंड विस्ताराचा अलंगगड आपल्याला खुणावतो. दूरवर कळसूबाईचे शिखर दिसते. पाबरगड, रतनगड, कायाबाई, भैरवगड, हरिश्चंद्र, सिद्धगड तसेच स्वच्छ हवामानात माथेरान पेण चंदेरी, मलंगगड तसेच माहुलीची रांगही न्याहाळता येते. बळवंतगड, भिंगलवाडी तसेच कावनाई आड, पहा याचेही सुरेख दर्शन होते. कुलंगगडाचे भौगोलिक स्थान अतिशय मोक्यावर असल्यामुळे चेंढ्या घाट, मेंढ्या घाट तसेच कसारा घाट मार्गावर टेहाळणी करणे सोयीचे जाते.

गडावर अनेक घरांची जोती पहायला मिळतात. निसर्गाचे भव्य रुप आणि सह्याद्रीचे रौद्रभिषण कडे मनाला भुरळ घालतात. दुर्ग भटक्यांना नेहमीच आकर्षित करणारा कुलंगगड पहाण्यासाठी एका पुर्ण दिवसाचे नियोजन आवश्यक आहे. आल्यावाटेने खाली पदरामध्ये उतरुन मदनगडाकडे जाता येते अथवा परतीच्या वाटेवर निघता येते ते कुलंगगडाला पुन्हा येण्याचे ठरवूनच.

गाईड व राहण्याच्या सोयीसाठी संपर्क  : 8390-607-203 

Distance from Akola: 57.0 km

Fort Kulangad:

The Mumbai-Agra National Highway passes through Kasara Ghat. There is Igatpuri village on this highway. Igatpuri is a village in the taluka and it is on the Mumbai-Nashik railway line. To the south of Igatpuri there is a clear line of Sahyadri. Kalsubai is the pinnacle on this east-west line. Kalsubai is the highest peak in Sahyadri. Therefore, this queue is known as kalsubai’s queue. Kulung Fort is to the west of this summit. The line starts from Kulanggad. At the northern tip of Kulanggad lies a village called Kurungwadi. It can be reached from Igatpuri via Pimpri Sadrudhin. It is also possible to reach Ambewadi via Indore after descending from the Wari Ghat at the foot of Kalsubai. The footprint of Kulanggarh can also be reached from Ambewadi. The kalasubai is taller than the others and is surrounded by slacks. Therefore, the forts in this range are inaccessible and their climbing is invigorating. C.CTo reach Kulagad, a height of 1470 meters from it, one has to reach the lower level first. It takes two hours from Koranwadi to reach the post.

Madanagad and its neighboring cellars and kulang katakadar scare the mind when it comes to office. Madangad is seen on the left with a kalang cloth placed in front. Then we see a hill descending from the right side of the kulang. From this hill is the climb of Kulang. Upon climbing this bumpy path, we meet Kulang’s saddle. There are sloping steps to the saddle. As we climb the steps, we enter through the door. The head of the fort is very wide.

The water tank at Kulanggad is abundant and its water is clean and potable. Seeing the water tank along the line, we come to the eastern bank of Kulang. A spectacular view of the Kalsubai queue is visible from this puddle. Belag Madangad, located within walking distance, holds us tight. The magnitude of the vast expanse to his right points us. The summit of Kalsubai is seen from a distance Pabargad, Ratnagad, Kayabai, Bhairavgarh, Harishchandra, Siddhgad and Matheran Pen Chanderi, Malanggarh and Mahuli can also be seen in clear weather. See also Balwantgarh, Bhingalwadi and Kavanai Aad. Due to the geographical location of the Kulanggad, it is convenient to travel on the Chendha Ghat, mehnda Ghat and Kasara Ghat routes.

Many houses are seen on the fort. The magnificent nature and the sunshine of Sahyadri fascinate the mind. A full day’s planning is required to see Kulangad, which is always attractive to the fort wanderers. By sliding down the pedestal, one can go down to Madangadh or leave on return route.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *