गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

पत्री पुल भंडारदरा Patri Pull Bhandardara

Patri-pull-Bhandardra
अकोल्यापासून चे अंतर : 39 कि.मी.

पत्री पुल  हा भंडारदरा धरणाखालील भिंती जवळील गार्डनच्या दक्षिणेस आहे. हा पूल भिंती जवळील कॉलेज तसेच लोकवस्ती (कॉलनी ) व रस्ता यांना जोडण्याचे काम करतो. ह्या पुलाजवळ पारिजात / कृष्णावंती नावाचे शासकीय हॉटेल आहे. हा पूल पूर्णतः पत्र्याचा आहे या वरून फक्त पदचालकच  जातात.

गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *