गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

मदन गड Madangad amk

Madangad
अकोल्यापासून चे अंतर : 57.0 km.
अत्यंत कठीण एक गड म्हणजे मदनगड  होय.

सह्याद्री मधील सर करायला कठीण अशा गडकिल्ल्यांमध्ये एक गड म्हणजे मदनगड किल्ला होय. तसा हा किल्ला बराच प्राचीन आहे आणि तेवढाच दुर्गम सुद्धा आहे. या परिसरातील भटकंती करायची असेल तर सर्वात योग्य असा कालावधी म्हणजे डिसेंबर आणि जानेवारी महिने. अलंग , मदन , कुलंग या तीनही किल्ल्यांचा ट्रेक एकत्र केला जातो.
पहाण्याची ठिकाणे :
गडमाथा तसा लहानच आहे. गडावर पाण्याची दोन टाकी आहेत. मात्र यात फक्त फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतच पाणी असते. गडावर २० ते ३० जणांना राहता येईल एवढी गुहा आहे. गडावरून सभोवतालचा परिसर फारच छान दिसतो. मदनगडावरून अलंग, कुलंग ,छोटा कुलंग, रतनगड, आजोबा गड, कात्राबाई ,डांग्या सुळका ,हरिहर,त्रिबंकगड हे किल्ले दिसतात. गडफेरीस अर्धातास लागतो.
पोहोचण्याच्या वाटा :
गडावर जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. दोन्ही मार्ग अलंग आणि मदनच्या खिंडीतूनच जातात.
१ आंबेवाडी मार्गे :-
मदनगडावर जाण्यासाठी इगतपुरी किंवा कसारा गाठावे. इगतपुरी/कसारा – घोटी – पिंपळनेरमोर या मार्गे आंबेवाडी गाठावी. घोटी ते आंबेवाडी अशी एस टी सेवा देखील उपलब्ध आहे. घोटी ते आंबेवाडी हे साधारण ३२ किमी चे अंतर आहे. घोटीवरुन पहाटे आंबेवाडी ला ६०० वाजताची बस आहे. आंबेवाडीतून समोरच अलंग,मदन आणि कुलंग हे तीन किल्ले दिसतात. गावातूनच अलंग आणि मदनच्या खिंडी पर्यंत जाण्यासाठी वाट आहे. वाट फार दमछाक करणारी आहे. खिंड गाठण्यास ३ तास लागतात. खिंडीत पोहोचल्यावर डावीकडचा अलंग किल्ला तर उजवीकडचा मदन किल्ला होय. येथून मदनवर जाण्यासाठी दोन वाटा आहेत. उजवीकडे वळल्यावर थोड्याच वेळात पायर्‍या लागतात.या पायर्‍या चढून गेल्यावर एक सरळसोट ५० फूट उंचीचा कडा लागतो. येथून प्रस्तरारोहणाचे साहित्य वापरून किल्ल्यावर प्रवेश करता येतो. खिंडीपासून गडमाथा गाठण्यासाठी २ तास लागतात.

२ घोटी – भंडारदरा मार्गे घाटघर :
किल्ल्यावर येण्यासाठी दुसरी वाट घाटघर वरून आहे. घोटी – भंडारदरा मार्गे घाटघर गाठावे. घाटघरहून चार तासात आपण अलंग आणि मदन यांच्या खिंडीपाशी पोहचतो.

सूचना :
गडमाथा गाठण्यास प्रस्तरारोहणाचे तंत्र अवगत असणे आवश्यक आहे. १०० फूटी रोप व इतर गिर्यारोहणाचे सामान सोबत असणे आवश्यक आहे.

गाईड व राहण्याच्या सोयीसाठी संपर्क  : 8390-607-203 

Madangad

Distance from Akola: 57.0 km

One of the most difficult forts is Madangad. One of the strongholds in Sahyadri that is difficult to cross is Madangarh Fort This fort is very ancient and equally remote. December and January are the most appropriate periods for wandering around the area. Alang, Madan and Kulang are tracked together.

Places to visit:

The goddess is just as small. There are two water tanks on the fort. But it only has water till February. The fort has a cave that can accommodate 20 to 30 people. The surrounding area looks very nice from the fort. Alang, Kulang, Chota Kulang, Ratangarh, ajoba Gad, Katrabai, Dangya Sulaka, Harihar and Tribankgad are seen from Madangada. It takes about half a cup of water.

Outreach:

There are two ways to get to the fort. Both routes pass through the Alang and Madan valleys.

1.Via Ambewadi: –

To reach Madangada, reach Igatpuri or Kasara. To reach Ambawadi via Igatpuri / Kasara – Ghoti – Pimpalner. There is also a ST service from Ghoti to Ambewadi. The distance from Ghoti to Ambewadi is about 32 km. There is a 6 am bus from Ambati to Ambawadi. From the Ambewadi, there are three forts: Alang, Madan and Kulang. From the village, there is waiting for Alang and Madan to reach the ruins. The wait is very exciting. It takes 3 hours to reach the stretch. On reaching the fort, the left fort is the fort, while the Madan fort on the right is. There are two ways to get to Madan from here. As you turn right, it takes a short walk. After climbing these steps, you need a straight 50 foot-high ridge. From here the castle can be accessed using propaganda material. It takes 2 hours to reach Gadmatha from Khindi.

2.Ghoti – Warehouse via Bhandardara:

Another way to get to the fort is from the pier. Arrive at Ghatghar via Ghoti – Bhandardara. Within four hours, we reach the Alang and Madan basins.

Note:

It is important to know the technique of climbing to reach the fort. 100 Foot rope and other mounting accessories are required.

Guides and Accommodations Contact: 8390-607-203

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *