गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

वाकी धरण Vaki Dam

wakidam
अकोल्यापासून चे अंतर : 34.3km.

अधिकृत नाव : वाकी धरण.
धरणाचा उद्देश : सिंचन.
अडवलेल्या नद्या: कृष्णवंती.
स्थान : वाकी.
सरासरी वार्षिक पाऊस : ३२२० मिलिमीटर.
उंची : …मीटर.
रुंदी : … मीटर
ओलिताखालील क्षेत्रफळ : …. हेक्टर
जलाशयाची माहिती: .. हेक्टर.
क्षमता :… टीएमसी

गाईड व संपर्क : 8390-607-203 / 9665-745-992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *