गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

विद्युत प्रकल्प Power-Plants-Bhandardara

Power-Plants-Bhandardara
अकोल्यापासून चे अंतर :
39 कि.मी.

वीज उत्पादन:
टर्बाइनांची संख्या १.

टप्पा १

जलप्रपाताची उंची : ६५मी

जास्तीतजास्त विसर्ग : १९.२६ क्यूमेक्स

निर्मीती क्षमता : १० मेगावॅट

विद्युत जनित्र : १ X १० मेगावॅट.

टप्पा २

जलप्रपाताची उंची : ५० मी

जास्तीतजास्त विसर्ग : ७७ क्यूमेक्स

निर्मीती क्षमता : ३४ मेगावॅट

विद्युत जनित्र : १ X ३४ मेगावॅट

आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com

गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *