गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

सांदनदरी, साम्रद Sandhan Valley

sandhanvally
अकोल्यापासून चे अंतर :
60km

सह्याद्रीनवल म्हणजे सांदण दरी…..

एका अतिप्राचीन जिओग्राफिक फॉल्टलाईन (भौगोलिक प्रस्तरभंग रेषा) म्हणजे जमिनीला पडलेली एक मोठी भेग यामुळे निर्माण झालेली ही दरी किंवा घळ हा निसर्गाचा अद्भुत असा चमत्कारच आहे. सांदण दरी दोनशे ते चारशे फुट खोल आणि जवळ-जवळ 4 कि.मी लांबवर पसरलेली आहे.पावसळ्यात सांदण दरीला जाणे अशक्य असते.कारण पावसाच पाणी याच दरीतुन खाली कोसळत.त्यामुळे येथे जाण्याचा उत्तम कालावधी म्हणजे उन्हाळा.दरीतील ऊन-सावल्यांचा खेळ बघण्यासारखा असतो.दरीत गेल्यावर दोन पाण्याचे पुल लागतात.पहिला पुल २-४ फुट अन दुसरा पुल ४-६ फुट पाण्यात असतो.हिवाळ्यात पण जाऊ शकतो पण पाण्याची पातळी तेव्हा थोडी जास्त असु शकते.तिथेपोचण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणाच्या जलाशयाच्या काठानेसाम्रद या गावी जावे लागते. पुण्यावरुन पोचण्यासाठी आळेफाटा-संगमनेर-अकोले-राजूर-शेंडी (भंडारदरा)-उडदावणे-साम्रद असा रस्ता आहे. मुंबईकरांसाठीकल्याण-कसारा घाट-इगतपुरी-घोटी मार्गे शेंडीला पोचता येते. नाशिकहूनहीघोटीमार्गे पोचता येईल. मुखाजवळच उजव्या हाताला पाणवठा आहे. नैसर्गिकपणे डोंगरातून झिरपणारे थंडगार नितळ पाणी. माणसे आणि जनावरांसाठी दगड रचून वेगळी सोय केलेली दिसते.अतिशय अरुंद घळ, कधी आठ-दहा फूट तर कधी अगदीच जेमतेम एक माणूस जाईल एवढी तीन फूट रुंदी आणि दोन्ही बाजूंना अंगावर येणारा दगडी कमीतकमी दोनशे आणि जास्तीत जास्त चारशे फूट उंचीचा पाषाणकडा आहे. त्याच घळीतून खाली उतरत अगदी शेवटच्या मुखाशी जाता येते। अंदाजे घळीची लांबी एक किलोमीटर आहे। त्यानंतर समोर जो काही विराट कोकणकड्याचा भाग दिसतो त्यासमोर आपले आयुष्यच एकदम क:पदार्थ आहे असे वाटू लागते। एकदम हजार-दीडहजार फुटांचा ड्रॉप आणि समोर करुळ घाटाचा कडा आहे सांधण घळीत पावसाळ्यात काही ठिकाणी बरेच पाणी भरते त्यामुळे त्या जागा थोड्या जपूनच दोराच्या आधाराने पार कराव्यात.मुक्कामाची आणि जेवणाची सोय साम्रद गावात होऊ शकते

गाईड संपर्क:8390-607-203

Sandhan valley

Sahyadrinwal means the valley of accumulation… ..

One of the most ancient geographic faultlines is the valley or cliff formed by a large mass of land that is a marvel of nature. The accumulation canyon is two hundred to four hundred feet deep and about 4 km long. In the rainy season it is impossible to get to the valley. The rain falls from this valley. Therefore, the best time to visit here is to watch the game of wool-shades in the summer. Two water bridges are required when going into the valley. The first bridge is 2-4 feet and the second bridge is in 4-6 feet. To reach there, one has to go to Samadrad village on the bank of the reservoir of Bhandardara dam in Ahmednagar district. To reach Pune, there is a road called Alafata-Sangamner-Akole-Rajur-Shendi (Bhandardara) -Udawane-Samrad. Shandi can be reached via Kalyan-Kasara Ghat-Igatpuri-Ghoti for Mumbai Indians. From Nashik, it can be reached by short. The right hand is delaminated near the mouth. Naturally cool cold water from the mountains. The stone appears to be a separate arrangement for humans and animals. Extremely narrow cliffs, sometimes eight to ten feet wide and sometimes a man, will go up to three feet wide, and the stone on both sides is at least two hundred and a maximum of four hundred feet high. Going down from the same clock goes to the very last head. The approximate clock length is one kilometer. Then, in front of what appears to be a huge Konkani section, our life begins to feel like a commodity. There is a drop of one thousand and one-half thousand feet and the front is the edge of the Karuli Ghat

Contact: 8390607203

You may also like...

1 Response

  1. Ashok rahinj Alephata says:

    good informaction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *