गाईड संपर्क: 8390-607-203 / 9665-745-992

Category: पर्यटन

Places near akole, Weekend trip near mumbai, pune and nashik

Ghatandevi_ghatghar 0

घाटनदेवी घाटघर ghatndevi ghatghar

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : घाटनदेवी घाटघर मंदिराची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे घाटनदेवी घाटघर मंदिराची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट...

katrabai 0

कात्राबाई रांग (Katrabai rang)

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व :कात्राबाई रांगची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे कात्राबाई रांगची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास ती सुधारण्याबद्दलची...

randha waterfall 0

रंधा धबधबा Randha Waterfall

अकोल्यापासून चे अंतर : २४ कि.मी. रंधा धबधबा भंडारद-यापासून उत्तरेस १० कि.मी.अंतरावर प्रवरा नदी ५० मीटर खोल दरीत झेपावते. त्या ठिकाणास रंधा धबधबा असे म्हणतात. येथे घोरपडा देवीचे मंदिर आहे. रंधा धबधबा म्हणजे सळसळत्या...

महालक्ष्मी पिंपळगाव नाकविंदा Mahalakshmi Pimpalgaon Nakvinda 0

महालक्ष्मी पिंपळगाव नाकविंदा Mahalakshmi Pimpalgaon Nakvinda

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : महालक्ष्मी पिंपळगाव नाकविंदामंदिराची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे महालक्ष्मी पिंपळगाव नाकविंदा मंदिराची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com   गाईड संपर्क:8390-607-203 /...

भैरवनाथ परखतपूर Bhairavnath Parkhtpur 0

भैरवनाथ परखतपूर Bhairavnath Parkhtpur

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : भैरवनाथ परखतपूरची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे भैरवनाथ परखतपूरची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992