गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

Category: धरणे

Bhandardara Dam, Randha Fall

bhandardara dam 1

भंडारदरा धरण bhandardara dam Arthur Lake wilson dam india

अकोल्यापासून चे अंतर : 36.2 कि.मी. अधिकृत नाव : भंडारदरा. विल्सन डॅम / ऑर्थर लेक धरणाचा उद्देश : सिंचन, जलविद्युत निर्मिती. अडवलेल्या नद्या: प्रवरा. स्थान : शेंडी. सरासरी वार्षिक पाऊस : ३२२० मिलिमीटर. उंची : ५०७ मीटर. रुंदी : (तळाशी) ८२.२९. बांधकाम...

ambitdam 0

अंबीत धरण Ambit Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : 40.3 km. अहमदनगरच्या  मुळा नदिवर बांधलेले हे धरण आहे.  गाईड व संपर्क : 8390-607-203 / 9665-745-992

wakidam 0

वाकी धरण Vaki Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : 34.3km. अधिकृत नाव : वाकी धरण. धरणाचा उद्देश : सिंचन. अडवलेल्या नद्या: कृष्णवंती. स्थान : वाकी. सरासरी वार्षिक पाऊस : ३२२० मिलिमीटर. उंची : …मीटर. रुंदी : … मीटर ओलिताखालील...

ghatghardam 0

घाटघर धरण Ghatghardam

अकोल्यापासून चे अंतर :58.0 km. अधिकृत नाव :घाटघर. धरणाचा उद्देश :जलविद्युत निर्मिती. अडवलेल्या नद्या: प्रवरा. स्थान :घाटघर धरण. सरासरी वार्षिक पाऊस : ५००० मी.मी. पेक्षा अधिक . महत्तम उत्पादनक्षमता : २५० मेगावॅट. १२५ मेगावॅट...