गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

Category: धरणे

Nilwandedam 0

निळवंडे धरण Nilwandedam

अकोल्यापासून चे अंतर : 15.3km व्हाया चितळवेडे, 14.0km व्हाया म्हाळादेवी. अधिकृत नाव :निळवंडे . धरणाचा उद्देश : सिंचन, जलविद्युत निर्मिती. अडवलेल्या नद्या: प्रवरा. स्थान :निळवंडे गावाच्या पश्चिमेस. सरासरी वार्षिक पाऊस : १०५८ मिलिमीटर उंची...

पळसुंदे धरण Palsunde Dam

पळसुंदे धरण Palsunde Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : पळसुंदे धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे पळसुंदे धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास ती...

वडझरी धरण Wadzari Dam 0

वडझरी धरण Wadzari Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : वडझरी धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे वडझरी धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com   आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी...

टिटवी धरण Titvi Dam 0

टिटवी धरण Titvi Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व : टिटवी धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे टिटवी धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास ती...

कोटमारा धरण Kotmara Dam 0

कोटमारा धरण Kotmara Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व :कोटमारा धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे कोटमारा धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com   आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक...

बदगी-बेलापूर धरण Bdgibelapur Dam 0

बदगी-बेलापूर धरण Bdgibelapur Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व :बदगी-बेलापूर धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे बदगी-बेलापूर धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास...

भोजापूर धरण Bhojapur Dam 0

भोजापूर धरण Bhojapur Dam

अकोल्यापासून चे अंतर: क्षमस्व :भोजापूर धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे भोजापूर धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास ती...

पाडोशी धरण Padoshi Dam 0

पाडोशी धरण Padoshi Dam

अकोल्यापासून चे अंतर : क्षमस्व :पाडोशी धरणची माहिती लवकरच अपडेट होईल… आपल्याकडे पाडोशी धरणची माहिती असेल तर जरूर आंम्हाला पाठवा, स्वागत केले जाईल. आपल्याकडील माहिती पाठवा akolemaza@gmail.com आपणास जर या वेबसाइट वर एखादी चूक आढळल्यास...