गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

Category: रान मेवा

baheda 0

बेहरडा baheda

अकोल्यापासून चे अंतर : माहिती लवकरच उपलोड होईल  आपनासकडे हि माहिती असेल तर नक्की कळवा  akolemaza@gmail.com वर    गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

Butter tree 0

मोह (Butter Tree)

अकोल्यापासून चे अंतर : हिंदी नाव : महुवा संस्कुत नाव : मधुक इंग्रजी नाव : Butter tree वनस्पतिशास्त्रीय नाव : Madhuka indica / Bassica latifolia मोह हा मधुक गोत्रातील पानगळीचा मोठा वृक्ष आहे. तो जंगली वृक्ष आहे. भारतातील उष्ण प्रदेशातल्या पानगळीच्या...

raan amba 0

रान आंबा Raan Aamba

अकोल्यापासून चे अंतर : माहिती लवकरच उपलोड होईल  आपनासकडे हि माहिती असेल तर नक्की कळवा  akolemaza@gmail.com वर   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

आच कंद Aachkandh 0

आच कंद Aachkandh

अकोल्यापासून चे अंतर :  माहिती लवकरच उपलोड होईल  आपनासकडे हि माहिती असेल तर नक्की कळवा  akolemaza@gmail.com वर   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

Hirda 0

हिरडा Hirda

अकोल्यापासून चे अंतर : माहिती लवकरच उपलोड होईल  आपनासकडे हि माहिती असेल तर नक्की कळवा  akolemaza@gmail.com वर   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992