गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

Category: नद्या

Mula River 0

मुळा नदी (अहमदनगर ) Mula River

अकोल्यापासून चे अंतर : मुळा नदीचा उगम आजोबा डोंगरावर झाला. लांबी १५५ कि.मी. प्रवरा या नदीस मिळते, पाणलोट क्षेत्र २२७५.८६ किमी² धरण ज्ञानेश्वरसागर मुळा नदी सह्याद्री पर्वताच्या आजोबा डोंगराजवळ उगम पावते. उगमापासून १३६ किलोमीटर...

Pravara 0

प्रवरा नदी Pravara River

अकोल्यापासून चे अंतर : लांबी : २०० कि.मी. अन्य नावे : अमृतवाहिनी उगम : रतनगड ८५२ मी. मुख : रत्नाबाईची गुहा लांबी : २०० कि.मी. उपनद्या : मुळा, आढळा, म्हाळुंगी या नदीस मिळते :...