गाईड संपर्क: 8390-607-203 / 9665-745-992

Category: आढळा पट्टा

Villages in akole at the bank of Adhala river

गणोरे Ganore 1

गणोरे Ganore

  अकोल्यापासून चे अंतर :१५.६ किमी. लोकसंख्या: 4421 सरपंच-श्रीम.आहेर धनश्री अंकुश ग्रामसेवक-श्री.मालुंजकर आर.एम. पोलिस पाटील–     गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992  

केळी-रुम्ह्णवाडी keli- Rumhanwadi 0

केळी-रुम्ह्णवाडी keli- Rumhanwadi

अकोल्यापासून चे अंतर :३१.१ कि.मी. लोकसंख्या: 2149 सरपंच-श्री.मेंगाळ भरत वाळीबा ग्रामसेवक-श्री.बोरवे एस.एन. पोलिस पाटील- गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

पाडोशी Padoshi 0

पाडोशी Padoshi

अकोल्यापासून चे अंतर :४१.३ कि.मी. लोकसंख्या- 1419    सरपंच-सौ.साबळे सुवर्णा नामदेव ग्रामसेवक-श्री.कुटे एस.एस पोलिस पाटील-     गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

तिरढे Tiradhe 0

तिरढे Tiradhe

अकोल्यापासून चे अंतर : ४०.४ कि.मी. लोकसंख्या: 2044 सरपंच-श्री.गोडे अनाजी खंडू ग्रामसेवक-श्री.वावीकर एस.एम. पोलिस पाटील-   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992    

देवठाण Devthan 0

देवठाण Devthan

अकोल्यापासून चे अंतर : अकोले ते देवठाण (व्हाया तांभोळ) हे अंतर 16.2 कि.मी. लोकसंख्या: 7935 सरपंच-श्री .एकनाथ सहाणे ग्रामसेवक-श्री. अरुण जेजुरकर   पोलिस पाटील- देवठाण देवठाण गाव आढळा नदीच्या तीरावर वसलेले आहे. येथे आढळा धरणबाधलेले...

एकदरे Ekdare 0

एकदरे Ekdare

अकोल्यापासून चे अंतर : 46.1 km. लोकसंख्या: 799 सरपंच-श्री.भांगरे ढवळा वाळू ग्रामसेवक-श्री.लहासे जी.एस. पोलिस पाटील-   गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992