गाईड संपर्क: 8390-607-203 / 9665-745-992

Category: मुळा पट्टा

Villages in akole at the bank of Mula river

सावरकुटे Savarkute 0

सावरकुटे Savarkute

अकोल्यापासून चे अंतर : अकोले ते सावरकुटे (व्हाया राजूर – माणिकओझर)हे अंतर ३१ कि.मी. आहे लोकसंख्या: 1222 सरपंच-सौ.यशोदाबाई बांडे ग्रामसेवक-श्री. मलपुरे आर.एम. पोलिस पाटील-श्री. चंदर गोविंद रोंगटे. गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

पांगरी Pangari 0

पांगरी Pangari

अकोल्यापासून चे अंतर : 18.3 km  लोकसंख्या: 1999 सरपंच-श्रीम.भांगरे अंजना रघुनाथ ग्रामसेवक-श्री.रंधावणे जी.टी. पोलिस पाटील- गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

मोग्रस Mogras 0

मोग्रस Mogras

अकोल्यापासून चे अंतर : 21 km. लोकसंख्या: 1107    सरपंच-श्री.पारधी कोंडीबा बळवंता ग्रामसेवक-श्री.भोर के.पी. पोलिस पाटील-  गाईड संपर्क:8390-607-203 / 9665-745-992

लाहित खु || Lahit Kh. 0

लाहित खु || Lahit Kh.

अकोल्यापासून चे अंतर : अकोले ते लाहित खु || 21.3 कि.मी. लोकसंख्या: 1585 सरपंच-श्रीम.गोडसे सुरेखा सुभाष ग्रामसेवक-श्री.लोहटे पोलिस पाटील-श्री.गोडसे विकास पांडुरंग लाहित खु || गाव मुळा नदीच्या दक्षिण  तीरावर वसलेले आहे.गावामध्ये मुक्ताईदेवीचे प्रसिद्ध मंदिर आहे....

कोतुळ Kotul 0

कोतुळ Kotul

अकोल्यापासून चे अंतर : 20.4 कि.मी. लोकसंख्या: 7099 सरपंच-श्रीमती.गोडे इंदिरा लक्ष्मण ग्रामसेवक-श्री.पवार डी.पी. पोलिस पाटील- कोतुळ कोतुळ हे गाव अहमदनगर जिल्हात अकोले तालुकात मुळा नदी किनारी आहे. ह्या गावचे पूर्वीचे नाव कुंतलपूर होते, जी चंद्रहास...