गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

धुक्याचे साम्राज्य घाटघर Dhuke , Ghatghar Akole

Dhuke
अकोल्यापासून चे अंतर :  62.5 km.
हरिश्चंद्राच्या माथ्यावर धुक्यात हरवताना, कळसूबाईच्या पायवाटेवर घसरून पडताना, घाटघरच्या कोकणकड्यावर  चिंब भिजताना..
स्वर्गसुख लाभते  तो आनंद  शब्दात मांडणे कठीणच.. धरतीवरील स्वर्गसुखाचा तो अनुभव फक्त अन फक्त अकोल्यात अन तेहि कळसुबाई हरीश्चंद्रगड अभयारण्यतच ते ही  वाट चुकताना… ते मन घाबरलेले आपले सोबती बरोबर असूनही न दिसणारे, सगळीकडे दाट धुके फक्त धुकेच… समोरील दरीतून धुक्याची लाट अंगाला स्पर्श करू पाहते  समोरची पायवाट दिसेनाशी होते  समोर दिसणारा कडा बघून मनात नाना विचार येतात  पण मात्र थोड्याच वेळात धुके विरळाच  बाजूचा दिसणारा धबधबा मनातला विचार कुठला कुठे पुसून टाकतो. मग मात्र आपण निघतो  तो हळुवार, अलवार क्षण अनुभवायाला….स्वर्गसुखाचा  तो प्रसंग आपल्यासाठी  निखळ अमृत योग आहे.
मग केव्हा येताय धरतीवरील स्वर्ग बघायला मी वाट बघतोय…

गाईड संपर्क:8390-607-203

Lost at the top of Harishchandra, falling at the foot of the Kalsubai, soaking the chimney at the corner of the pier.

It is difficult to describe the joy of heaven. It is difficult to express the joy of heaven on earth. It looks like the front foot is invisible. Where ever thought him wicked-looking waterfall aca time takes away the fog simple. Then, as we depart, to experience the slow, alvar moment… .that event of heaven is pure nectar yoga for us.

Then when I come, I look forward to seeing heaven on earth…

Contact : 8390-607-203

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *